A A A

Nakrywanie stołu

Zimny bufet, tzw. przyjęcie na stojąco, organizuje się wtedy, gdy przewidziana jest większa liczba osób, niż miejsc przy stole, albo gdy gospodyni nie rozporządza jednolitą zastawą stołową. Przy­gotowuje się wówczas przeważnie potrawy zimne (sałatki, kanapki, jaja, ryby, itp.) oraz takie dania gorące, które spożywa się bez po­mocy noża, np. bigos, risotto, flaki, paprykarz z kury. Zimny bufet jest wygodny również i z tego względu, że wszystkie potrawy można przygotować przed przyjściem gości, którzy następnie obsługują się sami. Nie oznacza to jednak, że gospodarze są zwolnieni z troski 0 dobry nastrój. Nakrycie stołu można różnie rozwiązać - w zależności od warun­ków mieszkaniowych. Najczęściej na środku długiego stołu nakry­tego obrusem ustawia się potrawy słodkie, a więc torty, ciastka, owoce, wina deserowe itp., a wokoło - półmiski i salaterki z prze­kąskami, przegradzając je stosami talerzyków, sztućcami (ułożonymi jeden obok drugiego) oraz tackami z kieliszkami, szklaneczkami, karafkami i butelkami z winem i cocktailem. Chociaż przy zimnym bufecie dopuszczalna jest różnorodność zastawy stołowej, partie talerzyków czy sztućców grupuje się według wzorów i wielkości. To typowe nakrycie stołu do zimnego bufetu daje okazję do rozwi­nięcia własnej pomysłowości, dostosowanej do warunków lokalowych 1 budżetowych, a także do okazji, z której urządzane jest przyjęcie. Na przykład, jeśli stół bufetowy zestawia się ze stolików lub stołów jednakowej wielkości, można ustawić je zygzakowato i środkowy stolik przeznaczyć wyłącznie na dania słodkie. Można również urzą­dzić 2-3 mniejsze bufeciki (niekoniecznie w jednym pokoju) z ta­kim samym zestawem potraw i napojów; wyjątek stanowi tort, który stawia się na osobnym stoliku. Często w jednym pokoju organizuje się bufet „słony" z przekąskami, a w drugim - „słodki" (ciasta, tor­ty, słodycze, napoje, owoce). Ten system jest wygodny, zwłaszcza gdy goście przychodzą w różnych porach. Zarówno przy przyjęciu zasiadanym, jak i zimnym bufecie, duże usługi oddaje stolik pomocniczy, na który przeznacza się - zależ­nie od warunków - barek na kółkach, blat kredensu, półki na re­galach, a nawet szerokie parapety okienne. Ustawia się tam zastawę do deseru, dodatkowe przekąski i pieczywo, sztućce, talerzyki, na­poje itp., aby ułatwić obsługiwanie gości i sprawną wymianę na­kryć. Przed deserem zbiera się wszystkie półmiski, salaterki, talerzyki, po­zostałe przekąski oraz dodatki i zmiata ze stołu ewentualne resztki jedzenia. Następnie ustawia się cukiernice, talerzyki do ciast i owo­ców, rozkłada widelczyki oraz nożyki i podaje kawę lub herbatę. Omówione dość szczegółowo wymagania dotyczące nakrywania sto-4u na przyjęcia okolicznościowe nie oznaczają konieczności dobie­gania wyszukanych i bardzo kosztownych potraw ani ilości posz- czególnych dań. Wprawdzie tradycyjne zwyczaje kuchni polskiej by­ły nastawione na ilość i jakość podawanych przystawek, dań mięs­nych, ciast itp., ale styl współczesnego życia i wzgląd na zdrowie własne i gości zwalnia gospodarzy z zasady „zastaw się, a postaw się". Nowoczesne przyjęcia mogą odbywać się w „artystycznej" oprawie przy zachowaniu lekkości potraw (wykluczeniu dań oraz ciast bardzo tłustych), i ograniczonej ich ilości. Podane przykłady kolacji okolicznościowych zachęcają do nowoczes­ności, choć nie są całkowicie wolne od tradycji naszej narodowej kuchni. Wysokie wymagania dotyczące zastawy stołowej, obrusów, sztućców, porcelany itp. nie obowiązują w tak wysokim stopniu przy organi­zowaniu przyjęcia dla młodzieży lub w sytuacji gdy młodzież za­prasza na swoje własne „młode" gospodarstwo. Nie zmniejszając starań o estetykę stołu, trzeba ją osiągnąć skromniejszymi lub wręcz prostymi środkami, wykluczając serwisy, platery, kryształy itp. Na pierwszym planie stawia się „przesadną czystość" wszystkich akce­soriów związanych z przyjęciem i wprowadzanie elementów nowo­czesności. Połyskujące sztućce z nierdzewnej stali zastąpią doskonale plate­ry, a ułożone z gustem i dekoracyjnie pod talerzykami różnokolo­rowe serwetki - obrusy. Kieliszki i szklaneczki kryształowe zastąpi zwykłe szkło wypolerowane do połysku. Pracowite przekąski - za­stąpią różnorodne, maleńkie kanapki i 1-2 sałatki. Jedno danie gorące, łatwe do wydania i jedzenia bez noża, jest zawsze bardzo pożądane, gdyż na ogół młodzież cieszy się dobrym apetytem. Jako napoje do potraw przewiduje się soki owocowe, wino, cocktai­le, a na zakończenie - kawę, herbatę, ciasto, słodycze i owoce. Nie należy rezygnować także i przy tego typu przyjęciach z serwe­tek i kwiatów, gdyż higiena i estetyka powinny towarzyszyć wszyst­kim spotkaniom towarzyskim.